Szukaj

Kategorie

Kontakt

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

GG: 7239234 GG:7239234

Telefon:  600 059 235

Email: office@toparts.pl

Promocje

kubek z nadrukiem
kubek z nadrukiem
od 4,99 zł od 4,83 zł
Breloki z PVC
Brelok PVC
od 1,20 zł od 1,12 zł
Słuchawki new look
Słuchawki new look
od 15,48 zł od 15,44 zł

Wszystkie promocje

Regulamin i Polityka Prywatności

 

REGULAMIN


Administratorem sklepu internetowego www.toparts.pl jest Top Arts, ul. Jagiellońska 88/134, 00-992 Warszawa, wpisana do rejestru CEIDG, NIP: 9661397714, REGON: 147009777

 

 

Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Top Arts, zwanym dalej Sprzedawcą.

2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Zasady dokonywania zakupów

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Top Arts są fabrycznie nowe.

2. W przypadku podejrzenia, że tłoczona lub drukowana treść może być prawnie chroniona Sprzedawca może uzależnić jej wykonanie od przedstawienia przez Kupującego prawa do tej treści.

3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich.

4. Kupujący zwalnia firmę Top Arts ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu naruszenia takiego prawa.

5. Kupujący zapoznał się przed zakupem z warunkami transakcji z opisów kupowanego produktu a w szczególności:

- możliwościami produkcyjnymi firmy

- opcjami płatności i terminem realizacji

- warunkami dostawy
- towar personalizowany - z własnym napisem na indywidualne zamówienie realizujemy wyłącznie za przedpłatą na konto.
6. Czas dostawy określony jest w korespondencji mailowej z dostawcą.

7. Ze względu na wysyłkowy charakter sprzedaży preferujemy kontakt mailowy.

 

Wymiany, zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie Sprzedającego, wypełnienie formularza o odstąpieniu od umowy oraz odesłanie towaru bez jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania. 

2. Zwrot towaru w rozumieniu ustawy art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie dotyczy towaru personalizowanego (nadruk, tłoczenie wskazane przez Kupującego) oraz wykonywanego na indywidualne zamówienie Kupującego. 
3. Wszelkie zmiany w zamówieniach są możliwe do chwili zapłacenia za towar, informacje dotyczące zmian prosimy przesyłać mailem.

4. Nieuzasadnione reklamacje oraz uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą rozpatrywane. 
Reklamacji nie podlega: - kolor produktu - rzeczywisty kolor może różnić się od wyświetlanego na monitorze
- rozmiar (wymiary podane przez klienta)
- napis podany przez klienta z błędami - napisy klientów nie są korygowane
- kolor czcionki napisu
- trwałość farby i napisu na produktach eventowych. Trwałość farby i napisu jest uzależniona od warunków użytkowania. 
7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni na podstawie przesłanej pisemnie reklamacji wraz z niezgodnym z zamówieniem produktem. Na adres: Top Arts, ul. Jagiellońska 88/134, 00-992 Warszawa.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną opóźnieniem w dostawie towaru, jeżeli wynika ono z okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie będące następstwem kontroli celnej importowanego towaru, będącego przedmiotem zamówienia.

9. Nieodebranie przesyłki pobraniowej nie jest zwrotem. Będzie traktowane jako niewywiązanie się z transakcji handlowej i narażenie firmy na dodatkowe opłaty. Skutkuje przeprowadzeniem procedury upomnienia i naliczenia ustawowych odsetek.

10. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.

 

Dane osobowe

Sprzedawca oświadcza, iż dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu oraz w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia i przetwarzane. Dane osobowe Kupującego mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingowych dla marketingu produktów i usług własnych administratora danych za uprzednią zgodą Kupującego. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie sklepu internetowego.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1

Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.

2.     Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Top Arts, ul. Jagiellońska 88/134, 00-992 Warszawa, wpisana do rejestru CEIDG, NIP: 9661397714, REGON: 147009777, adres e-mail: office@toparts.pl, telefon: +48 606 612 248.

3.     Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

4.     Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.

§2

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

1.      Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;

b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych;

c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;

d) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularza kontaktu dostępnego w jego sklepie internetowym.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

·        art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;

·        art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.


§3

Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1.     Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.

2.     Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

§4

Okres przechowywania danych osobowych

1.     Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

a) przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu przechowywania jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;

b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;

c) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

§5

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1.     Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

2.     Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6

Polityka „Cookies”

1.     Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się ze Sklepem internetowym. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2.     Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.

3.     Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta

4.  Zablokowanie przez Klienta możliwości gormadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego.
Kontakt

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

GG: 7239234 GG:7239234

Telefon:  600 059 235

Email: office@toparts.pl

Szukaj